Nu finns protokollet från bolagets årsstämma 20170425 inlagd under aktieägare/bolagsstämma/bolagsstämma 2017