Produktionen för april blev riktigt bra med 40% högre produktion än förväntat och där innevarande år ligger 6% över förväntan