Nu finns bokslutskommuniké för 2016 inlagd under aktieägare/bolagsstämma/bolagsstämma 2017