Nu finns bolagets årsredovisning per 20161231 inlagd under aktieägare/bolagsstämma/bolagsstämma 2017