Lumbers Vind AB

Denna Vestas V90 2MW uppfördes 2009, ägs och administreras av ägarbolaget Lumbers Vind AB. Slättens Vind äger 134 aktier vilket är 38,3 % av det totala antalet aktierna i bolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,7 GWh

Produktion Lumber