Årets första månad blev en besvikelse, där produktionen bara blev 70% mot våra förväntningar.