Produktionen blev svag för årets sista månad. Den totala produktionen för hela 2017 blev normal tack vare en stark vår och försommar.