Delårsbokslutet efter 2:a kvartalet 2016 finns inlagt på medlemssidan