Med en bra avslutning på månaden landade produktionen på +6% mot prognos