Delårsbokslutet efter 1:a kvartalet 2016 finns inlagt på medlemssidan