Nu finns blankett inlagd på medlemssidan, där uppgifter ska anges som underlag för anslutning hos Euroclear Sweden AB.