2016 har startat svagt där februari levererade -7% mot prognos.