Lumber, Vara

Denna Vestas V90 2MW uppfördes 2009, ägs och administreras av ägarbolaget Lumbers Vind AB. Slättens Vind äger 133 aktier vilket är 38% av det totala antalet aktierna i bolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,8 GWh

Produktion Lumber