Efter en varm och vindfattig sommarmånad blev produktion -36% mot förväntan.