Produktionen för augusti blev normal. Verken på Vara slätten samt Skagern har producerat över förväntan.