Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

  • Produktionen andra kvartalet uppgick till 12,04GWh (9,23GWh)
  • Nettoomsättningen uppgick till 3,44 mkr (2,12 mkr)
  • Rörelseresultat 0,58 mkr (0,21 mkr)
  • Rörelseresultat efter finansiella poster 0,15 mkr (-0,28mkr)

Delårsrapport Q2