Efter en svag maj blev produktionen för juni mycket bra med 42% över prognos och innevarande år på +8%.