Nu finns kallelse till bolagstämman den 25/4 inlagd under aktieägare/bolagsstämma/bolagsstämma 2017