Årets första månad blev svag med 5,08GWh och 19% lägre produktion än förväntat.