Den 28/11 gick tidsfristen ut för okända borgenärer att höra av sig. Inga krav på föreningen har framställts. Inom kort förväntas kronofogdemyndigheten meddela att likvidationen kan fullföljas. I samband med att föreningen likvideras startas arbetet med att dela ut aktierna genom Euroclear och förväntas vara klart innan årsskiftet.