Månaden blev svag och efter de två första kvartalen ligger produktionen minus 12% mot prognos.