Protokoll från föreningsstämman samt årsredovisning per 20151231 finns nu inlagd på medlemssidan.