Med goda vindar de sista dagarna på månaden slutade det inte riktigt så illa som det såg ut. Januari blev dock svag med 25% lägre produktion mot prognos.