Efter en mycket bra December, med +24% bättre produktion än prognos, blev 2015 ett fantastiskt bra produktionsår med totalt 57,58Gwh och +15% över prognos.