Brålandatorp, Mellerud

Parken består av 2st Enercon E82 2MW uppförda 2011 och administreras av driftbolaget Brålandatorp Vind AB.
Slättens Vind äger 12,5% i ett verk och tar del av 6,25% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,0 GWh per verk.

Produktion Brålandatorp