Inlägg av Leif Olsson

Februari 2020 – Resultat + Elcertifikat information

Februari månads produktion har varit mycket över förväntan  d v s 57% över prognos. Slättens Vind AB hade en produktion på 6,68 GWh eller 6 683 257 kWh. Prognosen för månaden låg på  4,25 GWh eller 4 254 887 kWh. Totalt ligger produktionen efter två månader 39% över prognos med 14,31 GWh mot den totala […]

Januari 2020 – Resultat – Elcertifikat

Januari månads produktion har varit exceptionellt bra! Slättens Vind AB´s verk har producerat 27% över förväntad prognos och det innebär en total produktion på 7,63 GWh. Priserna på el och certifikat är säkrade sen tid tillbaka och vi kommer inte bli påverkade av raset på elpris och certifikat. Tillgängligheten har varit god under månaden, med […]

Möte med Camilla Brodin (KD) kring Elcertifikaten

Torsdagen den 9 januari hade Slättens Vind AB besök av riksdagsledamoten Camilla Brodin (KD). Camilla är en av de 5 som sitter med i arbetsutskottet under Anders Ygemans ledning i Infrastrukturdepartementet. Under 3 timmar satt vi och diskuterade och presenterade hur vi med äldre vindkraftverk har det och under vilka ekonomiska villkor vi lever. Elcertifikaten […]

Resultat 2019

Totalt blev produktionen, för Slättens Vind AB, 46, 5 GWh mot prognos 50,0 GWh. Det är ca 7 % lägre än prognos, men 1,1 GWh bättre än under 2018. Generellt sett har prisbilden successivt blivit, trotts att det varit prisbindningar sedan lång tid tillbaka, bättre och detta tack vare ett högre Elcertifikatspris. Två negativa saker […]

Infrastrukturdepartementets arbetsutskott – Camilla Brodin

Som ni säkert läst och sett har Slättens Vind AB tagit en mycket aktiv del i att påverka utgången av Elcertifikatsdiskussionerna. Ni som har äldre verk och inte förstått vilken katastrof som närmar sig, genom att Elcertifikaten kommer att “spädas ut” som saften i ett glas, kommer att upptäcka detta under 2020. Om inte systemet […]

December 2019 – Resultat

December månad började och avslutades mycket positivt, men som helhet blev månadsresultatet lägre än prognos. Slättens produktion uppgick till 4,77 GWh mot förväntad 5,77 GWh. Under månaden gjordes en lagerinspektion på våra två verk i Skagern, med positivt resultat, och detta påverkar totalproduktionen negativt med 0,36 GWh. I övrigt har Mungserödsparken haft stora driftstörningar på […]

Elcertifikaten – Hur vi påverkar och försöker få förståelse!

Nu är det klart med Camilla Brodin (KD). Camilla sitter med i den arbetsgrupp som diskuterar och tar beslut kring de så viktiga elcertifikatspengarna som vi alla, med äldre verk, är så beroende av. Övriga i arbetsgruppen kommer vi att träffa, personligen, framöver och detta som ett komplement till de telefonmöten vi haft. Du som […]

Aktiekurser och information från Swedbank

Som ni har märkt, sedan en tid tillbaka, har inte Swedbank publicerat kurser och tillgångar som ligger i ägandet av Slättens Vind AB. Varför de valt att inte göra detta har jag inte fått något svar på och hoppas banken ändrar sin policy. Min förhoppning är att alla som har aktier i Slättens Vind AB […]

November 2019 – Resultat

November månads prognos låg på 5,75 GWh och utfallet blev 3,83 GWh d v s 67 % av prognos. Tillgängligheten har varit relativt god under månaden med driftstörningar på 0,15 GWh. Målet är att få ner driftstörningarna till 0. Vädermässigt har månaden inte bjudit på de sedvanliga höststormarna som ofta besöker Sverige vid denna årstid […]

Elcertifikaten och vad som händer

Slättens Vind AB har haft ett personlig möte med Rickard Nordin (C) och återigen tagit upp elcertifikatens betydelse för alla ägare till äldre verk. Vi kräver inget annat än att det som lovades när verken byggdes ska hållas. Vi kommer att träffa Lars Hjälmered för ett personligt möte inom kort. Utöver detta sker ett informationsutbyte […]