Inlägg av Leif Olsson

Juli 2020-Resultat

Juli månad överträffade alla förväntningar! Under året ligger produktionen 27,3% över prognos och juli blev resultat 27,7% bättre än förväntat. Totalt har Slättens Vind AB producerat 33,5 mot prognos 26,3 GWh. Göbyn har haft problem och där var det en 50% produktionsförlust och i Mungserödsparken är två av verken tagna ur drift sedan ett antal […]

Juni 2020 – Resultat

Juni månad blev produktionsmässigt 21% lägre än prognos. Under månaden producerade Slättens Vind AB 2,37 GWh mot prognos 3,0 GWh. Årets 6 första månader har varit mycket gynnsam och produktionen ligger 27% över prognos. Övrig information som har påverkat produktionen: I Mungserödsparken producerar inte två av de verk som finns där p g a maskinproblem. […]

Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattande händelser under första kvartalet 2020: Bolagets produktion blev cirka 40% över beräknad prognos. Kvartalets resultat är starkt. Omsättning under Q1 blev 7 miljoner mot 5,4 miljoner 2019. Resultatet för Q1 är 3,6 miljoner mot 1,9 miljoner 2019, före skatt. Väsentliga händelser under Q1 finns att läsa i delårsrapporten. Delårsrapport Q1 2020

Maj 2020 – Resultat

Maj månad blev,vindmässigt, normal trots att våra två Skagernverk inte producerat, ca 14 dagar, p g a byte av generatorlager. Totalt under månaden har Slättens Vind AB haft en produktion på cirka 3,1 GWh mot prognos 3,0 GWh. Under året ligger vi ca 7 GWh över prognos och under de 5 första månaderna av 2020 har […]

Ny kallelse till årsstämma 2020

I och med Corona/COVIND-19 tog styrelsen ett beslut att skjuta fram årsstämman från 23 april till måndagen den 8 juni. Kallelsen finns nu på hemsidan och de som anmälde sig till den 23 april finns kvar och behöver inte anmäla sig igen. Det kommer att vara en stämma med social distansering och en gräns på […]

April 2020 – Resultat

Ytterligare en mycket positiv produktionsmånad för Slättens Vind AB där prognosen överträffades med 28,24%. Totalt under månaden producerades 4 526 942 kWh. Årets fyra första månader har verken producerat 24 415 988 kWh som är 28,13% över prognos och cirka hälften av årets totala produktion. Driftstörningarna har varit begränsade i de verk vi själva administrerar. […]

Årsstämman är framflyttad

Styrelsen i Slättens Vind AB har lyssnat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och flyttat fram årets stämma, från den 23 april till den 8 juni. Platsen är densamma d v s Vara Folkhögskola men vi kommer inte att erbjuda något samkväm innan stämman. Social distansering kommer att genomsyra mötet vid registrering och inne i lokalen. Alla andra […]

Mars 2020 – Resultat

2020 har börjat mycket bra med en produktion på 19 945 514 kWh mot prognos 14 266 385 kWh, ett produktionsöverskott på 5 679 229 kWh. Mars månads produktion slutade på 5 630 664 kWh mot prognos 4 004 599 kWh. Driftsstörningarna har inte varit långvariga förutom det verk som nu står still i Munkserödsparken […]

Kallelse till årsstämma 23 april 2020 Vara Folkhögskola

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2020 års stämma. Du läser all information kring stämman och valberedningens förslag genom att gå in på  – Aktieägare – Årsstämma 2020. På samma ställe finns också den blankett du ska fylla i om det krävs fullmakt. Har du frågor kring 2020 år stämma mejlar du mig […]