Inlägg av Leif Olsson

Elcertifikaten

Under oktober månad har Slättens Vind AB jobbat mycket intensivt med att påverka de elcertifikat vi alla är så beroende av. Vi har tagit initiativ till telefonmöten med de fem som sitter i den arbetsgrupp, inom Näringsdepartementet, som just nu jobbar med frågan. De som vi haft telefonmöten med, hittills i den arbetsgruppen, är Lars […]

Oktober 2019 – Resultat

Oktober månads prognos låg på 4,75 GWh och resultatet blev 3,34 GWh. Resultatet är 30% under prognos och detta beror på tre saker: Ett av verken i Stenbronaparken hade problem med växellådan och produktionsförlusten blev 313 542 kWh. Utöver detta har det varit problem med tillgängligheten och produktionen i många av de parker vi är […]

September 2019 – Resultat

Septembersiffrorna har nu kommit in och resultatet blev 5,4 % under förväntad prognos. Detta är mycket positiva siffror med hänsyn taget till de stora driftstörningar som förekommit och de svaga vindar som varit under månaden. Driftstörningarna har uppgått till över 1 GWh och då har ett av verken i Gunnarstorpsparken haft en förlust på 406 […]

Slättens Vind AB besöker Energimyndigheten!

Torsdagen den 12 september besöker en delegation från Slättens Vind AB Energimyndigheten i Eskilstuna och generaldirektor Robert Andrén. Målet med besöket är att påverka det beslut som regeringen snart kommer att ta kring försämrade villkor vad gäller elcertifikat. Som det ser ut nu kommer beslutet att påverka alla vindkraftsägare med äldre verk och detta kan […]

Augusti 2019 – Preliminärt resultat

Siffrorna för augusti månad är, för tillfället, preliminära på 3,0 GWh och detta p g a problem med överföringen av information från Dalboslätten och Gunnarstorp. Ett av verken i Longparken har stått still p g a att växellådan har havererat, byte är inplanerat till vecka 36. Bortsett från detta har produktionen varit god i övriga […]

Delårsrapport Q2 2019

Sammanfattande händelser andra kvartalet 2019: Andra kvartalets produktion har varit i överkant av prognos. Tillgängligheten har varit bra under kvartalet.Omsättningen uppgick till mycket goda 4,1 miljoner mot 2,87 miljoner 2018. Resultatet blev 1 155 bättre än 2018 och slutade på 755 kkr. Ackumulerat överskott, efter 6 månader, är 2,64 miljoner jämfört med 554 kkr 2018. […]

Nya tider på kontoret i Vara – Storgatan 5

Från och med vecka 33 är kontoret bemannat tisdagar och torsdagar mellan 07.00 – ca 16.30, samt fredagar 15.00-17.30. Mail besvaras alla dagar i veckan liksom telefonsamtal, på mobilnummer 076 771 03 78.  Säkerställ, om du ska besöka kontoret, att det är bemannat genom att skicka ett mail eller ringa före ditt besök. Välkomna!

Juli 2019 – Resultat

Juli månads produktion blev 26 % bättre än 2018, men 8 % under prognosen på 2,75 GWh. Årets första 7 månader har Slättens Vind AB producerat 24,56 GWh mot prognos 23,52 GWh. Driftstörningarna har sjunkit från juni till juli med 100 000 kWh och låg i juli på 169 200 kWh. I förlusterna sticker tre […]

Juni blev ytterligare en postiv månad!

Årets 6 första månader visar på drygt 1 GWh i ökad produktion, mot prognos. I juni månad producerade våra verk 3,45 GWh och det är ½ GWh över beräknad produktion. Driftstörningarna har minskar, från maj till juni, med över 50 % till 266 317 kWh.  Ett av verken, i Mungserödsparken, stod för 163 706 kWh […]