Inlägg av Leif Olsson

September 2020 – Resultat

September månad blev en bra månad med en produktion ca 10% över prognos. Månaden innebar dock en produktionsminskning på över 100 000 kWh vid våra två Skagernverk. Kring Mungserödsparken är fortfarande två av de sex verken avställda och de övriga fyra förlorade under månaden ca 25 000 kWh. De två verken i Tumleberg hade också […]

Större renoveringsarbete – Skagern

Under oktober månad kommer Slättens Vinds båda Skagernverk att genomgå en större renovering och kommer därför att var ur drift ett antal veckor. För mer information kontaktar du undertecknad. Leif Olsson VD Slättens Vind AB

Augusti 2020 – Resultat

Slättens Vind AB hade prognostiserat en produktion, under augusti, på 3,25 GWh och utfallet blev 2,25 GWh. Verken har, i stort sett, producerat utifrån de vindförhållanden som varit under månaden. Verken i Mungseröd, två av sex, är fortfarande ur drift och kommer så att vara ett bra tag framöver. Mvh Leif Olsson VD Slättens Vind […]

Juli 2020-Resultat

Juli månad överträffade alla förväntningar! Under året ligger produktionen 27,3% över prognos och juli blev resultat 27,7% bättre än förväntat. Totalt har Slättens Vind AB producerat 33,5 mot prognos 26,3 GWh. Göbyn har haft problem och där var det en 50% produktionsförlust och i Mungserödsparken är två av verken tagna ur drift sedan ett antal […]

Juni 2020 – Resultat

Juni månad blev produktionsmässigt 21% lägre än prognos. Under månaden producerade Slättens Vind AB 2,37 GWh mot prognos 3,0 GWh. Årets 6 första månader har varit mycket gynnsam och produktionen ligger 27% över prognos. Övrig information som har påverkat produktionen: I Mungserödsparken producerar inte två av de verk som finns där p g a maskinproblem. […]

Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattande händelser under första kvartalet 2020: Bolagets produktion blev cirka 40% över beräknad prognos. Kvartalets resultat är starkt. Omsättning under Q1 blev 7 miljoner mot 5,4 miljoner 2019. Resultatet för Q1 är 3,6 miljoner mot 1,9 miljoner 2019, före skatt. Väsentliga händelser under Q1 finns att läsa i delårsrapporten. Delårsrapport Q1 2020

Maj 2020 – Resultat

Maj månad blev,vindmässigt, normal trots att våra två Skagernverk inte producerat, ca 14 dagar, p g a byte av generatorlager. Totalt under månaden har Slättens Vind AB haft en produktion på cirka 3,1 GWh mot prognos 3,0 GWh. Under året ligger vi ca 7 GWh över prognos och under de 5 första månaderna av 2020 har […]