Ledamöter

Tommy Göransson, ordförande, antal aktier i Slättens Vind AB 24 255st

Andreas Olsson antal aktier i Slättens Vind AB 1 225st
Carl Ek, antal aktier i Slättens Vind AB 1 435st
Johannes Gustafsson, antal aktier i Slättens Vind AB 3 500st
Kim Jonsson, antal aktier i Slättens Vind AB 29 500st
Magnus Karlsson, antal aktier i Slättens Vind AB 8 400st
Anna Skaffman
Johanna Forslund Kullander

Suppleanter

Carl Herman Hallqvist 4 000st

Leif Olsson, VD

Leif är mycket hedrad, nyfiken och ödmjuk inför uppdraget och vill ta Slättens Vind AB vidare på resan mot en bättre, renare och mer hållbar framtid där innovation, optimism och klokhet är några nyckelord.

Idag arbetar Leif  50 % som VD och resterade tiden som lärare. Leifs bakgrund är 9 år som rektor, 7 år som biträdande rektor och dessförinnan lärare på olika stadier. Idag är Leif störste aktieägare i Slättens Vind AB.

Styrelse

Andreas Olsson

Andreas är utbildad ingenjör och arbetar idag som energi-och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Andreas roll innebär att vara sammanhållande och övergripande ansvarig för samordningen av klimatarbetet i länet, ett arbete som bland annat drivs genom Klimatrådet https://klimatradet.se/. 2018 till 2020 var Andreas ordförande och sitter nu som styrelsemedlem.

Johanna Forslund Kullander

Johanna är utbildad nationalekonom med inriktning miljöekonomi och blev invald i Slättens Vind AB  på årsstämman 2018.

Carl-Herman Hallqvist

Carl-Herman är utbildad lantmästare och har fristående kurser inom affärsledarskap. Carl-Herman blev invald i Slättens Vind AB på årsstämman 2018 som suppleant och är verksam i egen verksamhet inom jordbruk och markentreprenad.

Anna Skaffman

Anna är utbildad grafisk design och driver idag egen firma, sedan ett antal år tillbaka, inom grafisk design och kommunikation. Parallellt med sin firma är Anna anställd på Lokalproducerat i Väst som företagsrådgivare och ansvarar för marknadskommunikationen internt och externt. Anna blev invald i Slättens Vind AB på årsstämman 2018.

Tommy Göransson Ordförande

Pensionär med egen skog och egen firma inom energisektorn. Varit delägare i Slättens Vind sedan 2006. Utbildad civilingenjör, Väg och Vatten. Har arbetat som energiplanerare. Sitter med i Sveriges Vindkraftkooperativ och kommunfullmäktige i Ljungby.

Tror vi kan fixa de enorma utmaningar vi står inför med ekonomiska styrmedel och då tänker jag på Sverige i första hand. Tar helst cykel dit jag ska. Blev invald i Slättens Vind 2019.

Carl Ek

Carl är utbildad företagsekonom på Högskolan i Skövde och arbetar som konsult samtidigt som han driver Er Ekonomi i Vara. Carl har varit med i Slättens Vind sedan 2012 och då som suppleant och 2013 som ordinarie.

Johannes Gustafsson

Johannes är utbildad civilingenjör inom Väg och Vatten på Chalmers. Jobbar idag som projektchef på avdelningen Väg och anläggning. Johannes har varit med i Slättens Vind sedan 2014.

Magnus Karlsson

Magnus är utbildad Lantmästare och arbetar idag som lantbrukare på sin gård Håberg utanför Grästorp. Magnus äger egna verk som han byggt själv och har varit med i Slättens Vind sedan 2014.

Kim Jonsson

Kim är utbildad snickare, sitter med i förhandlingsgruppen, och har varit med i Slättens Vind sedan 2003.