Valberedningen består av tre personer tillsatta av de fem största aktieägarna. Därutöver består valberedningen av bolagets styrelseordförande som även är valberedningens sammankallande.

Valberedningen har följande sammansättning:

Stefan Johansson, ordförande i valberedningen
Ingvar Svantesson
Bengt Andreasson
Andreas Olsson, ordförande i Slättens Vind AB